ضمائم همشهری

Scroll down
مديريت گروه نشريات ضمائم همشهري از اواخر سال 1386 به شكل رسمي آغاز به كار كرد. در اين بخش نظارت بر محتوا، مسايل اداري و اجرايي نشريات ضمائم همشهري شامل همشهري استانها (25 روزنامه استاني)، همشهري محله (22 محله)، فرهنگ شهر، شهرنگار، حقوق همشهري، همراه، حوادث، آشپزي، دوچرخه و سه چرخه انجام مي‌شود و بخش قابل توجهي از ويژه‌نامه‌هاي اين رسانه در حوزه‌هاي مختلف نيز توسط گروه ضمائم توليد و به‌طور رايگان همراه روزنامه همشهري توزيع مي‌شود .