روزنامه

Scroll down
روزنامه همشهري برمخاطب‌ترين و پرتيراژترين روزنامه ايران است كه تمركز موضوعي آن بر حوزه‌هاي شهري، احتماعي و اقتصادي با رويكرد حل مسأله و پرهيز از حاشيه‌ها با هدف اثرگذاري بر وضعيت زندگي جامعه مخاطبان است. همين رويكرد سبب شده است تا از ابتداي سال 1394 سوژه‌هايي كه قابليت پيگيري و حل مسأله مرتبط با آنها در چارچوپ وظايف حرفه‌اي روزنامه‌نگارانه وجود داشت، در قالب«سوژه‌هاي ستاره‌دار» به صورت يكپارچه توسط تحريريه پيگيري شوند كه شماري از آنها به نتايج مثبتي رسيده و يا اينكه با برجسته‌سازي آنها در روزنامه همشهري رسانه‌هاي ديگر نيز به موضوع پرداخته و به دستور كار رسانه‌ها و دولتمردان تبديل شده است.
24 آذر1371 و همزمان با زادروز حضرت زهرا (س) انتشار روزنامه همشهري آغاز شد. روزنامه اي كه در فرم و محتوا نوآوري و جريان‌سازي را در مطبوعات ايران رقم زد و به نقطه عطفي در روزنامه‌نگاري پس از انقلاب اسلامي تبديل شد.
24 آذر1371 و همزمان با زادروز حضرت زهرا (س) انتشار روزنامه همشهري آغاز شد. روزنامه اي كه در فرم و محتوا نوآوري و جريان‌سازي را در مطبوعات ايران رقم زد و به نقطه عطفي در روزنامه‌نگاري پس از انقلاب اسلامي تبديل شد.