درباره همشهری

Scroll down
موسسه فرهنگي مطبوعاتي همشهري

موسسه همشهري به عنوان بزرگ‌ترين موسسه رسانه‌اي كشور همزمان با انتشار روزنامه همشهري در آذر‌ماه 1371 آغاز به‌ كار كرد. اين موسسه هم اكنون 32 صفحه روزنامه تمام رنگي شامل همشهري،همشهري‌دو، همشهري ورزشي و همشهري 6‌و‌7 و ضمائم رايگاني مانند همراه، حقوق،‌ فرهنگ‌شهر، حوادث، آشپزي، دوچرخه و سه چرخه، 22 عنوان ويژه‌نامه محلي تهران به صورت هفتگي و 23عنوان ويژه‌نامه استاني و منطقه‌اي روزانه و 17 عنوان مجله شامل هفته‌نامه، دو‌هفته‌نامه، ماه‌نامه و فصل‌نامه را منتشر مي‌كند. علاوه بر اين همشهري در حوزه‌هاي نشر مكتوب، اطلاع‌رساني مجازي، آموزش حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، مطالعات ارتباطي، مجموعه آگهي‌ها و نيازمندي‌ها و خدمات با كيفيت چاپ و توزيع، سرآمد موسسات مطبوعاتي كشور است.
اولين شماره روزنامه همشهري 24 آذر‌ماه 1371 هم‌زمان با ميلاد با‌سعادت حضرت فاطمه زهرا‌(س)‌ منتشر شد. اين روزنامه با نوآوري در فرم و محتوا خيلي سريع به رسانه‌اي تاثيرگزار در مطبوعات ايران تبديل شد.
روزنامه همشهري به عنوان پر مخاطب‌ترين و پر تيراژ‌ترين روزنامه كشور بيش از هر چيز بر موضوعات مربوط به حوزه‌هاي شهري و اجتماعي و اقتصادي با رويكرد حل مساله و پرهيز از حاشيه‌ و با هدف اثرگذاري بر وضعيت زندگي مخاطبان متمركز است.
روزنامه همشهری برمخاطب‌ترين و پرتيراژترين روزنامه ايران است كه تمركز موضوعی آن بر حوزه‌های شهری، اجتماعی و اقتصادی با رويكرد حل مسأله و پرهيز از حاشيه‌ها با هدف اثرگذاری بر وضعيت زندگي جامعه مخاطبان است.
32 صفحه روزنامه تمام رنگی
17 عنوان مجله
33 روزنامه استانی و منطقه ای
22 ضمیمه محله در تهران
همشهری آنلاین
323 عنوان کتاب
بزرگترین مجموعه آگهی و نیازمندی ها
بزرگترین مجموعه چاپخانه های کشور
مرکز آموزش و پژوهش
Christopher Caddy
Director