در تماس باشید

ارتباط با ما

 نشانی دفتر مرکزی:
تهران، خیابان ولی‌عصر (عج)، نرسیده به چهارراه پارک‌وی، کوچه کمال قریشی (تورج)، پلاک ۱۴

کدپستی :1966645956

صندوق پستی:1935/5446

نشانی چاپخانه:
كیلومتر 14 جاده مخصوص، بعد از چهارراه ایران خودرو

تلفن تماس چاپخانه:48075000

 • شماره تماس روابط عمومی همشهری :   23023474
 • شماره تماس دفتر امور مالی همشهری :   23023351
 • شماره تماس دفتر تحریریه همشهری :   23023606
 • شماره تماس دفتر توزیع و اشتراک :       23023160
 • شماره تماس دفتر امور حقوقی همشهری : 23023729
 • شماره تماس چاپخانه همشهری :  102-134-137-47075101
 • شماره تماس دفتر انتشارات همشهری :‌   23023273
 • شماره تماس مرکز نیازمندی ها همشهری :  23023230
 • شماره تماس دبیرخانه همشهری  :  23023119
 • شماره تماس سرویس های روزنامه و ضمائم : 23023673
 • شماره تماس دفتر همشهری آنلاین :  23023501
 • شماره تماس دفتر مجلات همشهری :  23023401
 • شماره تماس پژوهش و نظرسنجی همشهری :  23023480
 • شماره تماس تحریریه تجاری همشهری :  23023435