مركز آموزش و پژوهش
"غایت آموزش ، انسان بهتر وجهان بهتر است"بر اساس چنین رهیافتی مرکز آموزش همشهری عنوان آموختن برای همشهری بودن را برای برنامه کاری خود انتخاب کرده است.
«مرکز آموزش و پژوهش همشهری» یک نهاد حرفه‌ای آموزشی و پژوهشي است و می‌کوشد به ارتقای دانش، بينش و مهارتهای علمی - حرفه‌ای مؤسسه بزرگ همشهری و جامعه ارتباطی ـ رسانه‌ای کشور یاری برساند.
این مرکز مسئوليت آموزش در دو عرصه را برعهده دارد: آموزش‌های درون‌سازمانی و آموزش‌های برون‌سازمانی.
این مرکز دارای مجوز برگزاری دوره های گوناگون روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
نظرسنجی
این مرکز تنها مرکز پژوهشی وابسته به ژورنالیسم حرفه ای در ایران است .مطالعه در حوزه علوم ارتباطات، رسانه و دانش های مرتبط ، بررسی و سنجش باورها ، نگرش ها و دیدگاه و انتظارات مخاطبان از روزنامه همشهری به عنوان اصلی ترین منبع رسانه ای معطوف به فرهنگ شهرنشینی ، سنجش و ارزیابی مطالب روزنامه همشهری به منظور تعیین میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در حهت ارتقای سطح کیفی و محتوایی مطالب روزنامه. این مرکز علاوه بر بهره گیری از روش های پژوهشی مختلف ، از شیوه های متدواول و سنتی تحقیق در ارتباطات ( اعم از نظر سنجی و تحلیل محتوا) گرفته تا شیوه های جدید تر ( مانند نشانه شنانسی ، نظرسنجی تلفنی و تحلیل گفتمان )، در پی تحقق اهداف و ماموریت های یاد شده است.
مركز آموزش و پژوهش همشهری عهده‌دار انجام مديريت و نظارت پژوهش‌های مختلف مورد نياز مؤسسه همشهری (روزنامه، گروه مجلات، ضمائم،‌ همشهری آنلاين و بخش‌های مختلف سازمان همشهری) است.