بازید آقای باقری معاون برنامه ریزی شهرداری تهران

برگزاری کارگاه فن بیان

بازدید وزیر آموزش و پرورش از موسسه همشهری

آیین آغاز به کار مجلات همشهری