فعالیت‌های هفت‌گانه «همشهری محله»

کار ویژه کنونی همشهری محله پرداختن موضوعی و تخصصی به هويت و تاريخ تهران و معرفی قهرمانان اجتماعی است که توليد مطالب ارائه‌شده با حلقه پژوهشگران تاريخ و فرهنگ عامه و تهران‌شناسان مركز تهران‌شناسی همشهری تعميق و غنا می يابد. در اینجا فعالیت‌های هفت‌گانه همشهری محله را بخوانید:

تور گردشگری
«همشهری محله» با كارويژه معرفی هويت پايتخت و قهرمانان اجتماعی محله‌های تهران هر دو هفته يک بار تور گردشگری مناسبتی و موضوعي با هدف شناساندن مكان - رخدادهای تاريخی پايتخت را در دستور كار دارد. در اين تور كه شركت‌كنندگان هزينه ناچيزی براي يک گردش نيمروزه می پردازند، يک تهران‌شناس گروه را همراهی و توضيحات مستندی را در مكان‌های مورد نظر و رخدادهای مرتبط برای گردشگران ارائه می كند.

تور تهران گردی

نشست تهران‌شناسی
«مركز تهران‌شناسی همشهری محله» هر دو هفته يک بار يک نشست با موضوعات هويت و تاريخ تهران در سالن اجتماعات اين روزنامه برگزار مي‌كند. اين نشست‌ها با حضور پژوهشگران تاريخ و تهران‌شناسان و محققان مرتبط، موضوع هر نشست را به بحث و بررسی می گذارند و درپايان شركت‌كنندگان به صورت پرسش وپاسخ وارد بحث می شوند. چكيده بحث‌ها همان هفته در نشريه همشهری محله در اختيار عموم قرار می گيرد.

نشست تهران شناسی

واحد آموزش
«واحد آموزش همشهری محله» وظيفه آموزش داوطلبان را بر عهده دارد. آموزش‌ها در دو سطح مبتدی و پيشرفته از سوی مدرسان و روزنامه‌نگاران پيشكسوت ارائه می شود. خبرنويسی، گزارش‌نويسی، روايتگری و روايت‌نويسی، عكس‌نوشت، اينفوگرافيک،‌ اصول نگارش و ويرايش مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری آنلاين در اين كلاس‌ها تدريس می شود. دانشجويان پس از طی كردن دوره‌ها و احراز شايستگی قادر خواهند بود در تحريريه همشهری محله به توليد محتوا مشغول شوند و حق‌الزحمه دريافت كنند.

علاقه مندان در ساعت اداری با شماره 23023450 تماس بگیرند.

قصه‌های تهران(ويدئوكليپ)
توليد محتوای چندرسانه‌ای با عنوان « قصه‌های تهران» در دستور كار همشهری محله است. در اين محصول يک روايت جذاب و كمتر شنيده شده از تاريخ و هويت تهران شامل شخص، رويداد يا رويداد - مكان به تاييد سردبير انتخاب می رسد و پس از صيقل‌كاری و تلخيص روايت، برای آن يک سناريو و پلاتو نوشته و در اختيار مجری قرار داده می شود. مجری با مشورت تدوينگر همراه عكاس و فيلمبردار در لوكيشن مورد نظر حاضر می شود و پلاتو را اجرا می كند و به تدوينگر می سپارد. ماحصل اين تلاش يک ويدئوی يک تا 4دقيقه‌ای است.

محله آنلاين
همشهری محله در نسخه برخط روزنامه همشهری فعال است و روزانه خبر و گزارش انتشار می دهد. خبرها و گزارش‌های منتشر‌شده زيرمجموعه 3 عنوان «دروازه تهران»(هويت و تاريخ)، «زير پوست شهر»(اجتماعی) و «كوچه‌ پس كوچه» (شهری) قرار می گيرند. «محله پلاس» عنوان ديگری از گزارش‌های محله آنلاين است كه به باز انتشار مطالب گزينشی و جذاب آرشيو همشهری محله در سال‌های دور اختصاص دارد. اين بخش به درخواست مخاطبان قديمی نشريه همشهری محله فعال شده است.

«طهرونی» و «روايت تهران»
همشهری محله در تلگرام واينستاگرام نيز حضور دارد. گزيده مطالبی كه در روزنامه همشهری و همشهری آنلاين منتشر می شود بار ديگر براي درج در كانال تلگرامی طهرونی و صفحه اينستاگرامی روايت تهران اديت و آماده‌سازی می شود. روزانه 3 پست در طهرونی و 3 استوری در روايت تهران از محتواهای توليد شده همشهری محله قابل مشاهده است.

ضميمه همشهری محله

این ضمیمه 8 صفحه‌ای هفته‌ای يک بار نوبت انتشار دارد و نظر مخاطبان پرشمار علاقه‌مند به تاريخ و شناسنامه پايتخت هزارساله را را به خود جلب كرده است.