الناز عباسیان شهدای غواص

درخشش خانم ها الناز عباسیان و مژگان محرابی در دومین کنگره  شهدای غواص 

الناز عباسیان برای گزارش “چرا این شهید با لباس غواصی به خاک سپرده شد” رتبه اول بخش گزارش و لوح تقدیر، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره را کسب کرد مژگان محرابی برای گزارش “مادری به سبک ننه عصمت” به رتبه بخش گزارش دست یافت و شایسته تقدیر داوران جشنواره معرفی شد.

بیشتر …