سلسله نشست های علوم شناختی و رسانه همشهری

سخنران :

دکتر محمد علی حکیم آرا، هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

زمان :شنبه 12 اسفند ساعت 14 تا 16


مکان: همشهری سالن جلسات

شرکت در نشست برای عموم علاقمندان آزاد است.