کتاب جدید انتشارات همشهری با عنوان مهندسی اجماع روانه بازار نشر شد.

این کتاب نوشته ساموئل وولی ، ترجمه عباس رضایی ثرمین و با مقدمه ای از دکتر مسعود کوثری به فهم پروپاگاندا درعصر رسانه های اجتماعی می‌پردازد.

موضوع اصلی کتاب صورت‌هایی تازه از پروپاگانداست که می‌تواند ارتباطات دموکراتیک را مختل کند. کتاب، ادراک موجود از پروپاگاندا را به چالش می‌کشد و ضرورت روزآمدسازی آن را طرح می‌کند؛ چرا که این ادراک هنوز با ساختارهای رسانه‌ای تازه از قبیل فرهنگ تولید محتوای شبکه‌ای و مدل ارتباطی «چند به چند» اینترنت همخوان نیست. صورت‌بندی نظری جدید از پروپاگاندا، در درجه‌ی اول باید دو ویژگی گمنامی (ناشناس ماندن) و خودکارسازی(اتوماسیون) را که رهاورد اینترنت است، دربرگیرد. با این دو ویژگی است که تبلیغات‌چی‌ها امروزه می‌توانند با تقویت یا سرکوب جریان‌هایی خاص از اطلاعات؛ از طریق مهندسی یا جعل اجماع عمومی، نظرات یا رفتارهای مردم را مدیریت کنند. امروزه خودکارسازی و گمنامی سبب شده اصحاب قدرت، شرکت‌های بزرگ و حتی برخی کاربران عادی اینترنت، بتوانند کارزارهای مخرب دستکاری افکار عمومی راه بیندازند و منشأ و پشت‌پرده‌ی این کارزارها را پنهان نگاه دارند. روندی که باید برای مقابله با آن تمهیدی اندیشید.