کتاب روزنامه‏ نگاری در عمل؛ چگونه خبر بنویسیم


اين كتاب اساساً توجهش معطوف به روزنامه‌نگاران است. روزنامه‌نگاری در عمل : چگونه خبر بنويسيم، روزنامه‌نگار نوآموز يا سنتی را با مهارت‌های مورد نياز براي تبديل شدن به يک روزنامه‌نگار تمام‌عيار و مدرن آشنا می كند. در سراسر كتاب، مثال‌ها براساس تجربه مستقيم روزنامه‌نگار‌هاست.

آن‌ها انديشه‌های خود را در مورد حرفه‌اشان با شما در جای جای كتاب در ميان مي‌گذارند. از انتخاب خبر، شيوه انجام يک مصاحبه موفق، نوشتن متن برای خبر تلويزيونی گرفته تا شيوه‌های نوشتن و رهايی از مهلكه‌ها. اين كتاب به درد روزنامه‌نگاران می خورد، در هر رسانه‌ای كه باشند.