علاقه مندان برای شرکت در تور عدد یک را به 30003355 ارسال کنند یا در ساعت اداری با شماره 23023453 تماس بگیرند.